Warszawskie Dni Seniora 2018 w Bibliotece Drukuj

Warszawskie Dni Seniora w W37
Dnia 25 września z okazji Warszawskich Dni Seniora 2018 w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 przy ul. Smoleńskiej 94 odbyły się warsztaty pt. „Ocalić od zapomnienia – warsztaty skanowania i przenoszenia zdjęć na nośnik cyfrowy”. Warsztaty polegały na nauce skanowania zdjęć rodzinnych, tak aby np. na następnych warsztatach dotyczących tworzenia drzewa genealogicznego dołączyć je do historii swojej rodziny. Na zajęcia te przeznaczyłyśmy czas w godzinach od 12.00 do 15.00. Uczestnicy warsztatów uczyli się skanować, a następnie zapisywać zdjęcia na nośniki cyfrowe (np. płyty CD lub pendrive). Pod koniec spotkania sprawdzałyśmy jak dostać się komunikacją miejską na działania realizowane w ramach Warszawskich Dni Seniora 2018 w innych dzielnicach.

Kolejne warsztaty z okazji Warszawskich Dni Seniora 2018 w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 przy ul. Smoleńskiej 94 odbyły się 27 września w godz. 12.00-14.30 i nosiły nazwę „Stwórz drzewo genealogiczne dla wnuka – warsztaty tworzenia drzewa genealogicznego w formie cyfrowej”. Kierowane były do osób zainteresowanych tematem genealogii i odkrywania historii rodzinnych oraz technologii internetowych.

Warsztaty polegały na tworzeniu drzewa genealogicznego w formie cyfrowej na portalu MyHeritage.com (w części bezpłatnej portalu). Dla przedstawienia różnic i powiązań między kontami użytkowników portalu prowadząca pokazywała uczestnikom wygląd i funkcje konta rozszerzonego, ale płatnego. Po zarejestrowaniu się na wyżej wspomnianym portalu można było zacząć budować drzewo swojej rodziny poprzez wpisywanie protoplastów rodzin, zaczynając od najstarszych a kończąc na najmłodszych. Następnie seniorzy mogli udostępnić i wydrukować piękne wykresy drzewa genealogicznego zamówione na portalu i pobrane z wiadomości e-mail w formacie PDF. Dzięki usłudze Wi-Fi w bibliotece można było pracować także na laptopie. Zainteresowanie tematem było duże, a uczestnicy zajęć przyjechali z różnych dzielnic Warszawy. Zadeklarowali chęć kontynuacji tematu po warsztatach.

 

20180925_1333351
20180925_1431201
20180927_1230531
20180927_1231041
20180927_1318021
start1 stop1 bwd1 fwd1 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

Wyróżnienie WPEK

wyróżnienie wpek

Facebook

   

Instytucje

   

`