Człowiek wilkowi wilkiem Drukuj

Zanim człowiek zdominował ziemię, wilki zamieszkiwały wszystkie kontynenty i wszystkie szerokości geograficzne. Obecnie na skutek gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego i szybkiego wzrostu populacji ludzi wilki zostały „zepchnięte” na obszary bezludne i tereny słabo zaludnione. Współcześnie najwięcej wilków żyje na dalekiej północy i w okolicach Koła Podbiegunowego, gdzie warunki do życia nie sprzyjają osadnictwu ludzi.

Najwięcej wilków żyje w Kanadzie (50 tys.), w Rosji (30 tys.) i na Alasce (5 – 7 tys.). W Europie najwięcej wilków żyje w Rumunii (2,5 tys.). W Polsce żyje około 500 sztuk. Od kilku lat wilki są na liście gatunków zagrożonych wyginięciem i podlegają ochronie. Szacunkowe badania liczebności populacji przeprowadzone w Polsce po 20 latach od wprowadzenia ochrony pokazują, że ich populacja wzrosła do 2,5 tys. Optymizm budzi to, że populacja wilków powoli się odradza nawet jeżeli wielkości szacunkowe nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Wilcza wataha to rodzina połączona więzami krwi. Składa się z kilku do kilkunastu osobników. Liczebność watahy zależy od gęstości zaludnienia obszaru na którym żyje. Na dalekiej północy tam gdzie ze względu na bardzo niskie temperatury ludzi jest mało, wilcze rodziny liczą nawet po 20 osobników. Im dalej na południe ludzi jest więcej, a wilcze rodziny są mniej liczne (5 – 7 osobników). Tam gdzie jest człowiek, powstająca infrastruktura, ogranicza obszar potrzebny do wykarmienia wilczej rodziny. Im więcej miast i wsi tym mniej lasów i obszarów zielonych na których żyją sarny, jelenie i dziki, które są podstawą wyżywienia wilka. Wystarczy wyciąć lasy, a wyginie zwierzyna łowna i wilki, które się nią żywią.

W dniu 25 maja 2018 roku w Czytelni Naukowej nr I odbywały się zajęcia poświęcone wyjątkowym zwyczajom panującym w wilczych watahach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas 3 ze Szkoły Podstawowej Nr 52.

 

11
21
31
start1 stop1 bwd1 fwd1

 

 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

Wyróżnienie WPEK

wyróżnienie wpek

Facebook

   

Instytucje

   

`