Hibernacja, czy można ją przeżyć? Drukuj

Hibernacja z łac. „hibernatus” jest odpowiednikiem polskiego słowa „przezimować”. W świecie przyrody hibernacja to według definicji naukowej proces, który można podzielić na: hibernację naturalną i hibernację sztuczną. Pomimo podobieństw w nazewnictwie różnią się od siebie diametralnie. Hibernacja naturalna to „fizjologiczny stan organizmu polegający na odrętwieniu objawiający się spowolnieniem procesów życiowych”. Jest to zjawisko znane chociażby w przypadku snu zimowego niedźwiedzi brunatnych.

Długość snu zimowego zależy od panującej temperatury. Jeżeli zima jest krótka i łagodna sen trwa kilka tygodni, jeżeli długa i mroźna to nawet kilka miesięcy. Sen zimowy zwierząt stałocieplnych charakteryzuje się brakiem głębokiej hipotermii i tylko częściowym spowolnieniem procesów metabolicznych. Bardziej przypomina głęboki sen i możliwe jest wybudzenie. Hibernacja sztuczna to procesem głębokiego zamrożenia, który kończy się śmiercią. Zamrożenie głębokie powoduje ustanie wszelkich funkcji życiowych. Jedynym przykładem gdzie głębokie zamrożenie jest procesem odwracalnym jest przykład żaby leśnej zwanej Rana Silvatica, żyjącej w okolicach Koła Podbiegunowego. Żaba żyje na obszarze gdzie większość roku temperatury sięgają nawet – 70°C. Przy tak niskich temperaturach wszystko zostaje skute grubą warstwą lodu. Rana Silvatica również zamarza. Jej ciało pokrywa gruba warstwa ludu. Serce zatrzymuje się, ustają wszelkie procesy życiowe. Żaba jest bryłką lodu przez 7 – 8 miesięcy. Gdy przychodzi krótkie polarne lato, lód na ciele żaby topi się, serce rusza, żaba żyje, je i rozmnaża się, aż do ponownego zamrożenia. To jedyny przykład zamrożenia, który jest w pełni odwracalny.

W dniu 18 maja 2018 roku w Czytelni Naukowej nr I odbywały się zajęcia poświęcone tematyce wyjątkowych cech poszczególnych gatunków zwierząt żyjących na naszej planecie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 3 ze Szkoły Podstawowej Nr 52 w Warszawie.

 

P51800401
P51800411
P51800451
P51800461
P51800511
start1 stop1 bwd1 fwd1

 

 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

Wyróżnienie WPEK

wyróżnienie wpek

Facebook

   

Instytucje

   

`