Dawne i współczesne nośniki informacji Drukuj

Książka na przestrzeni wieków zmieniała wielokrotnie swój wygląd i kształt. 3500 lat przed naszą era Sumerowie „pisali” trójkątnymi drewnianymi rysikami wyciskając znaki na glinianych tabliczkach. 500 lat później w Starożytnym Egipcie powstało pismo hieroglificzne będące ewolucją pisma obrazkowego. Egipskie książki były zwojami cienkiego papirusu pokrytego hieroglifami z jednej strony. Długość egipskiego zwoju dochodziła nawet do 5 metrów, a szerokość do 70 cm. Zwoje czytano rozwijając je z jednej strony i nawijając na drewniany patyk z drugiej.

Zapisane zwoje przechowywano w dzbanach lub szafach stojących w oddzielnych pomieszczeniach zwanych „bibliotheke”. W III wieku przed nasza erą w mieście Pergamon zaczęto wyprawiać skórę owczą, kozią lub cielęcą w taki sposób, że można było na niej pisać. Pergamin okazał się wyjątkowo trwałym nośnikiem. Pergaminowe księgi przetrwały do dziś licząc sobie ponad 1000 lat. W 105 roku naszej ery chiński urzędnik Cai Lun na rozkaz Cesarza Chin wynalazł papier. Stworzył go z kory drzew, konopi, szmat, bambusa i starych, sparciałych sieci rybackich. Tajemnica produkcji papieru była ściśle strzeżoną tajemnicą państwową przez ponad 700 lat. Dopiero w czasie wojny chińsko-arabskiej jeden z chińczyków wziętych do niewoli zdradził tajemnicę produkcji papieru. Arabskie papiernie rozlały się po całej Europie. Papier stał się najpopularniejszym i najtańszym nośnikiem utrwalanych informacji istniejącym do dziś.

19 lutego 2018 roku w Czytelni Naukowej nr I odbywały się zajęcia edukacyjne dotyczące budowy i historii książki na przestrzeni wieków w których uczestniczyły klasy 4 ze Szkoły Podstawowej Nr 112 w Warszawie.

 

P21900031
P21900051
P21900081
P21900181
P21900191
P21900221
P21900231
P21900261
P21900351
P21900381
start1 stop1 bwd1 fwd1

 

 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

Wyróżnienie WPEK

wyróżnienie wpek

Facebook

   

Instytucje

   

`