„Certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe szansą na zmianę mieszkańców m.st. Warszawy” Drukuj

Certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe szansą na zmianę mieszkańców m.st. Warszawy

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA realizuje projekt „Certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe szansą na zmianę mieszkańców Warszawy!”

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji 132 osób dorosłych (powyżej 25 roku życia) o niskich kwalifikacjach zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa (zgodnie z KC) w zakresie języków obcych i TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) do końca V 2018 r.

Kto może wziąć udział w projekcie? Grupę docelową projektu stanowić będą 132 osoby dorosłe, w tym 75 kobiet i 57 mężczyzn spełniające łącznie poniższe kryteria:

- w wieku powyżej 25 roku życia,

- o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),

- zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa,

- zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych,

- nie uczestniczących we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015.

 

 

 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

WPEK

wpek

Facebook

   

Instytucje

   

`