Majątek PDF Drukuj

Majątek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Stan na dzień: 31.12.2012r.

Rzeczowe aktywa trwałe (netto): 197.934,62 zł 

Aktywa obrotowe: 111.586,22 zł

Księgozbiór: 
- książki: 3.797.145,82 zł
- multimedia: 109.620,16 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył(a): Danuta Jankowska (Dyrektor)
Opublikował: Artur Mazurek (Dział Instrukcyjno-Metodyczny)   
Data wytworzenia: Wtorek, 15 Listopad 2005 10:44
Data modyfikacji: Czwartek, 19 Grudzień 2013 16:34
 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

Facebook

   

Instytucje

   

`