O Grupie Poetyckiej Akant Drukuj

Grupa Poetycka Akant działa przy Czytelni Naukowej (ul. Św. Wincentego 85) od czerwca 2010 r. Obecnie liczy ok. 30 członków. W jej skład wchodzą lokalni twórcy-amatorzy.

W każdy wtorek artyści spotykają się tu, aby czytać swoje nowe utwory, rozmawiać o poezji i szlifować teksty. Najlepsze, wyróżnione Złotym Piórem, znajdziecie Państwo na tej stronie.

 


Raz w miesiącu poeci prezentują się publiczności na wieczorach autorskich poetycko-muzycznych. Spotkania te cieszą się uznaniem mieszkańców.
Dorobek twórczy poetów z Grupy Akant skupia, wydana w 2012 r. przez Bibliotekę Publiczną Targówka, antologia zatytułowana Co nam w duszy gra...

 

 

Barbara Gutowska - Park Bródnowski
 

 Anna Caban - Wiosna
 
Uzdolnione plastycznie poetki z Grupy Akant ozdobiły swymi obrazami okładkę książki.
 
 


 
 
 
 
 
 


 

 

 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

Facebook

   

Instytucje

   

`