Przedmiot działalności PDF Drukuj

Do zadań Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Zadania te są realizowane przez: 

 • - gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów
    bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
    Dzielnicy Targówek,
 • - udostępnianie czytelnikom posiadanych zbiorów na miejscu
    i wypożyczanie ich do domu, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
    dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • - udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
 • - popularyzacja książek i czytelnictwa,
 • - współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami
    i towarzystwami w celu rozwijania zaspokajania oświatowych
    i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
 • - doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • - wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu praktyki bibliotekarskiej,
 • - inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki
    oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy
    oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informację wytworzył(a): Danuta Jankowska (Dyrektor)
Opublikował: Artur Mazurek (Dział Instrukcyjno-Metodyczny)   
Data wytworzenia: Wtorek, 15 Listopad 2005 10:43
Data modyfikacji: Czwartek, 19 Grudzień 2013 16:08
 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

WPEK

wpek

Facebook

   

Instytucje

   

`